Om projektet – Københavns Universitet

EuroChallenge > Om projektet

Om projektet

'Europe and New Global Challenges' (EuroChallenge) adresser Europas plads i verden i forbindelse med en verdensorden, der hurtigt og radikalt forandrer sig.

Projektet undersøger skæringspunktet mellem en foranderlig global sammensætning på den ene side og en stadig uforløst spænding i den europæiske integration på den anden.

Ved hjælp af en tværfaglig tilgang vil de økonomiske, politisk-juridiske og sociokulturelle aspekter af Europas udfordringer blive belyst.

Involverede fakulteter: samfundsvidenskab, jura og humaniora.